Excellente én zichtbare facilitaire dienst zorgt voor hogere productiviteit en lager ziekteverzuim

Uit het door Integron uitgevoerde onderzoek ‘Facility Beleving in Nederland 2018/2019’ onder een representatieve groep van 4500 eindgebruikers, blijkt dat slechts 10% van werkend Nederland écht lekker kan werken dankzij het facilitair bedrijf. Deze groep eindgebruikers stelt dat wanneer zij optimale dienstverlening van het facilitair bedrijf ervaart, zij de focus kan leggen op het werk, echt productiever kan zijn (83%) en verwacht dat het ziekteverzuim zal dalen (86%).

“Het Facilitair Bedrijf is al lang niet meer verantwoordelijk voor slechts de primaire ondersteuning. Het draagt ook bij aan het werkgeluk, voegt waarde toe aan bestaande dienstverlening en werkt intensief samen met HR en ICT. Daar waar het Facilitair Bedrijf in het verleden werd gezien als een kostenpost, is het tegenwoordig in sterke mate medeverantwoordelijk voor de productiviteit en een positieve beïnvloeder van het ziekteverzuim. Het is dus belangrijk dat facilitaire teams meer naar voren treden en zichtbaarder worden voor de eindgebruiker.”

Kay Sijbrandij – Consultant Facility Beleving Integron

Algemene tevredenheid over het facilitair bedrijf gestegen naar een 7,47

De gemiddelde tevredenheid over het facilitair bedrijf is in vergelijking met vorig jaar gestegen van 7,13 naar 7,47 (excellente facilitaire organisaties scoren 8,57). Bijna alle diensten worden positiever beoordeeld dan in 2017. De basis is dus op orde als er gekeken wordt naar de ondersteuning in het primaire proces.

De belangrijkste verwachtingen van het facilitair bedrijf zijn bij een excellent en een gemiddeld beoordeeld facilitair bedrijf zeer verschillend. Zo vinden eindgebruikers van een excellente service veiligheid en ontvangst veel belangrijker en wordt er bij gemiddeld beoordeelde organisaties meer waarde gehecht aan werkplek en schoonmaak

Van de ondervraagden is voor 62% het facilitair bedrijf zichtbaar en 64% geeft aan bekend te zijn met de producten en diensten van het facilitair bedrijf. Bij een excellent facilitair bedrijf liggen deze percentages respectievelijk op 92% en 93%.

Imago nog altijd een uitdaging

Een voorname uitdaging ligt nog steeds in het imago van het facilitair bedrijf. Zo geeft de helft van de ondervraagden aan dat beloftes niet wordt nagekomen en dat er geen begrip is wanneer er iets verwacht wordt van het facilitair bedrijf. Kansen zijn ook aanwezig in het verrassende aspect en de productiviteit. Slechts 26% voelt zich verrast en 35% geeft aan dat er een stapje extra gezet wordt.

Sijbrandij: “Het is goed om vanuit het rapport waar te nemen dat werkend Nederland in sterkere mate tevreden is over de primaire ondersteuning ten opzichte van afgelopen jaren. Maar dit betekent niet dat er achterover geleund kan worden. De uitdaging is weggelegd in dat er ruimte is om verder te kijken dan alleen het primaire proces door te durven investeren en barrières te doorbreken. Aanbevelenswaardig is ook om samen te werken met andere stafafdelingen en de lijnen kort te houden. In combinatie met een sterk imago of ‘brand’ draagt dat bij aan gelukkige, productieve eindgebruikers met uiteindelijk een positieve weerslag op de gehele organisatie.”

 

Deel dit artikel!

Download de infographic:

Facility Beleving in Nederland binnen onderwijs, overheid, zorg en profitsector 2020

Download nu de benchmark inzichten over de beleving van eindgebruikers in jouw branche

Facilitybeleving-in-NL-per-branche

Lees ook…

Ga naar de bovenkant