Vitens

Kernwaardenonderzoek voor Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Met ruim 1400 medewerkers zorgt Vitens ervoor dat de 5,5 miljoen inwoners van Friesland, Overijsel, Flevoland, Gelderland en Utrecht te allen tijde over schoon drinkwater kunnen beschikken. Vitens vindt het belangrijk dat de klant centraal staat en het klantgericht werken in het DNA zit van al haar medewerkers.

Waar Vitens voorheen stond voor Operational Excellence, staat zij nu ook voor Customer Excellence, waarbij de klant centraal stellen en een excellente operatie hand in hand gaan.  Dat het niet alleen bij mooie woorden blijft, bewijst Vitens door organisatiebreed aan de slag te gaan om de omslag tot een succes te maken. Vitens heeft kernwaarden en kernkwaliteiten ontwikkelt die bijdragen aan de strategische visie van Customer Excellence. Voor het Facilitair Bedrijf van Vitens heeft Integron een kernwaardenonderzoek gehouden onder de facilitair medewerkers. Een zogeheten ‘nulmeting’, om de herkenbaarheid te vergroten en te zien waar de facilitair medewerkers staan t.o.v. de kernwaarden en hoe zij zichzelf en hun team inschatten op de gevraagde kerncompetenties.

Suzette van der Zanden, Manager Facilitair Management bij Vitens, geeft aan:

“Integron biedt ons de helpende hand bij het bespreekbaar maken van DNA”. Met de uitkomsten van het onderzoek kan het Facilitair Bedrijf van Vitens gericht aan de slag met verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten in het facilitaire team. Het Facilitair Bedrijf sluit aan bij het organisatiebrede ontwikkelprogramma, waarbij de onderzoeksresultaten worden gebruikt voor ontwikkeling van het individu.”

Of deze ontwikkeling zich vertaalt in een betere aansluiting bij de kernwaarden en kernkwaliteiten, zal blijken in de vervolgmeting, welke eind van dit jaar plaats zal vinden.

Deel dit artikel!

Vrijblijvend adviesgesprek, een prijsopgave, of meer informatie?

Vraag gratis advies of informatie aan via onderstaand formulier.Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Contact-Kay

Kay Sijbrandij

Lees ook…

2020-05-15T12:12:29+00:00Tags: , |
Ga naar de bovenkant