Veliegheidsonderzoek HRO

Veiligheidsonderzoek toont aan dat Hogeschool Rotterdam op de goede weg is

Beleving stijgt van 7,8 in 2015 naar 8,0 in 2018

Paul Goossens, Manager Integrale Veiligheid, kwam in 2008 in dienst bij Hogeschool Rotterdam. Zijn ambitie: veiligheidsbeleid ontwikkelen waardoor iedere student en medewerker van Hogeschool Rotterdam zich veilig voelt. Om te meten in welke mate aan zijn ambitie voldaan wordt, laat Paul vanaf 2009 elke drie jaar onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving binnen de hogeschool.

Paul: “In 2009 en 2012 is het onderzoek uitgevoerd door enkele van onze studenten. Vanwege de omvang en complexiteit van het onderzoek kostte hun begeleiding te veel tijd. In 2015 en 2018 hebben we het onderzoek aanbesteed. Beide keren kwam Integron als beste uit de bus.”

“Wij kozen voor Integron vanwege onder meer hun online resultatendashboard met real time inzicht en uitgebreide maar concrete (deel)rapportages. Dat biedt ons de stuurinformatie die nodig is om de veiligheidsbeleving gericht te verhogen.”

Topprioriteit aantal slachtoffers verlagen en slachtofferschap juiste aandacht geven

Het veiligheidsonderzoek is voor Hogeschool Rotterdam zeer belangrijk. “Wij zijn een grote hogeschool in een grote stad in een tijd waarin veel gebeurt dat zijn weerslag kan hebben in onze onderwijsomgeving. Veiligheid is dan ook nadrukkelijk meer dan fysieke veiligheid. Psychosociale veiligheid (pesten, discriminatie) is nóg belangrijker. Topprioriteit is om het aantal slachtoffers te verlagen en slachtoffers de juiste aandacht te geven.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat Hogeschool Rotterdam op de goede weg is. “Studenten en medewerkers geven gemiddeld een 8,0 voor hun veiligheidsbeleving. In het vorige onderzoek was dit een 7,8. Hierover zijn we tevreden. Hoewel met 10% verminderd ten opzichte van 2015, geeft met 55% nog wel een meerderheid van de respondenten aan niet te weten waar melding gedaan kan worden van gevoelens van onveiligheid. Dit nemen we prominent mee in onze al geplande grootschalige communicatiecampagne over veiligheid. Zo betaalt het onderzoek zich gelijk uit.”

Lees ook: Excellente én zichtbare facilitaire dienst zorgt voor hogere productiviteit en lager ziekteverzuim

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving is een representatieve groep studenten en medewerkers benaderd voor deelname aan het onderzoek. “In totaal zijn er bijna 10.000 studenten en 3.000 medewerkers (ruim 2/3 docerend, bijna 1/3 ondersteunend) uitgenodigd. De respons kwam hoger uit dan verwacht. Voor het eerst is het onderzoek aangekondigd met behulp van een motion graphic, een animatievideo in onze huisstijl waarin het belang van een veilige onderwijsomgeving wordt benadrukt.”

Elke directeur geïnformeerd over wat goed gaat en wat aandacht verdient

Vanuit zijn functie is Paul strategisch partner binnen de hogeschool. “De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd aan het College van Bestuur en de directeuren van alle instituten. Dankzij de segmentatie in het onderzoek is elke directeur geïnformeerd over wat goed gaat en wat aandacht verdient binnen zijn instituut. Zij hebben nu de handvatten om met hun management teams gericht aan de slag te gaan om de veiligheidsbeleving te verhogen.”

Vragen over de veiligheidsbeleving worden ook gesteld in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

“In de planning en opvolging van het veiligheidsonderzoek is er een actieve samenwerking met zowel de afdeling HR als de Dienst Faciliteiten en Informatietechnologie. Het vergelijken van de resultaten van beide onderzoeken biedt inzicht in de laatste trends. Deze zijn voor alle stakeholders essentieel.”

Met het veiligheidsonderzoek is Hogeschool Rotterdam voorloper binnen het hoger onderwijs in Nederland. “Als participant van het Platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs merk ik dat steeds meer hogescholen en universiteiten een integrale benadering van veiligheid prioriteit geven. Het zou mooi zijn om te komen tot een landelijke benchmark op het gebied van slachtofferschap. Zo kunnen we maximaal van elkaar leren. Zeer waardevol, want de mensen die wij opleiden om een goede toekomst voor ons allemaal mogelijk te maken, verdienen de beste onderwijskansen.”

HROOver Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam behoort met ruim 39.000 studenten en zo’n 4.000 medewerkers tot de grootste aanbieders van HBO-opleidingen in Nederland. Het onderwijs is toegespitst op de grootstedelijke ontwikkelingen in de Rotterdamse regio en het delen van kennis, kunde en ervaring met de overheid, instellingen en het bedrijfsleven.

Deel dit artikel!

Vrijblijvend adviesgesprek, een prijsopgave, of meer informatie?

Vraag gratis advies of informatie aan via onderstaand formulier.Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Contact-Kay

Kay Sijbrandij

Lees ook…

2020-05-15T11:42:13+00:00Tags: , , |
Ga naar de bovenkant