Franciscus Gasthuis & Vlietland: ICT en Facilitair een behoorlijk aandeel in de dagelijkse ondersteuning van de zorg voor patiënten

Het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam zijn per 1 januari 2015 samengevoegd en zijn onlangs verder gegaan onder de nieuwe naam Franciscus Gasthuis & Vlietland. De ziekenhuisorganisatie heeft een hoofdlocatie in Rotterdam en Schiedam en poliklinieklocaties in Berkel en Rodenrijs, Hoogvliet en Maassluis. Integron heeft in het verleden voor de locaties afzonderlijk ook klanttevredenheidsonderzoeken verricht.

In het kader van de samenvoeging ontstond er bij de afdelingen Facilitaire Dienst en Dienst ICT de behoefte om de tevredenheid onder de interne klanten onder de loep te nemen.

"In een ziekenhuis hebben ICT en Facilitair een behoorlijk aandeel in de dagelijkse ondersteuning van de zorg voor patiënten. Je kan hierin, ondanks de organisatorische uitdagingen die een fusie met zich meebrengt, geen moment minder presteren. Blijven meten en inzicht blijven houden in de kwaliteit van onze dienstverlening is dan ook extra belangrijk."

Niel Valkenburg, stafmedewerker Facilitaire Dienst

Online onderzoek

Het onderzoek is online uitgevoerd onder 4.200 medewerkers van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Er is onderscheid gemaakt tussen de verschillende locaties, zorgeenheden en functietypes. Naast organisatiebreed inzicht, heeft het Franciscus hiermee inzicht verkregen in specifieke wensen en behoeftes van de verschillende interne klantgroepen. Integron houdt daarnaast in haar onderzoeken niet alleen rekening met tevredenheid, maar ook met de mate van belang van de verschillende aspecten van dienstverlening. Dit maakt het mogelijk om specifieke verbeteracties, daar waar interne klanten dat het meest op prijs stellen, in te zetten.

Kijkend naar de resultaten, blijkt dat de Facilitaire Dienst en de Dienst ICT in alle drukte die de samenvoeging van de ziekenhuizen mee heeft gebracht, er in geslaagd te zijn de diensten en producten goed op orde te houden. "Wij zijn er trots op dat wij altijd in staat zijn gebleven om naar de interne behoeften te blijven leveren", aldus Niel Valkenburg.

Na de resultaatbespreking met Integron hebben de Facilitaire Dienst en Dienst ICT de resultaten intern met de afdelingsmanagers gedeeld en zijn vervolgstappen besproken. In de jaarplannen zijn concrete acties terug te vinden. Beide diensten zijn nu aan zet om de interne klantbeleving gericht te vergroten.

Sander Flipsen, Servicemanager ICT beaamt:

"We hebben bij ICT mens, middel en proces gemeten. Dit heeft concrete resultaten opgeleverd waarmee de verantwoordelijken binnen de afdeling aan de slag kunnen."

Deel dit artikel!

Vrijblijvend adviesgesprek, een prijsopgave, of meer informatie?

Vraag gratis advies of informatie aan via onderstaand formulier.Privacy en cookie statement

Ik help je graag verder

Contact-Kay

Kay Sijbrandij

Lees ook…

Ga naar de bovenkant