Hoelang Integron BV gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. Cookies zijn op elk moment door u te verwijderen in de browser instellingen. Om de cookies te verwijderen uit uw browser hebben we van vier populaire browsers hieronder de links geplaatst hoe u dit kunt doen:

Specifiek voor deelnemers (respondenten) aan een onderzoek:

Wanneer een onderzoek in opdracht van een opdrachtgever is uitgevoerd zullen wij op schriftelijk verzoek de verzamelde persoonsgegevens retourneren aan de opdrachtgever en de gemaakt kopieën vernietigen tenzij de opdrachtgever de geleverde dienstverlening en/of (persoons)gegevens betwist. Kopieën die onderdeel zijn van de back-up routine worden zo snel mogelijk door ons verwijderd. 2 maanden nadat de opgedragen taken zijn uitgevoerd zullen wij een signaal geven aan de opdrachtgever, dat de gegevens worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever wenst dat de gegevens dienen te worden bewaard.

Indien u expliciet toestemming geeft voor terugkoppeling van uw antwoorden op de vragenlijst op naam geldt een bewaartermijn van 24 maanden. Na 22 maanden zal Verwerker een signaal geven aan Opdrachtgever, dat de gegevens over 2 maanden worden vernietigd, tenzij Opdrachtgever wenst dat de gegevens dienen te worden bewaard.